Online Randevu Bize Ulaşın Sizden Gelen Sorular Forum Sayfamız

Kanserli Hasta Hakları

1. Erken teşhis ve tedavi imkanları

Sağlığı iyileştirmek, beklenen yaşam süresi uzatmak, kaynakların israfından kaçınmak, hastaların ıstırap ve güvensizlik duygularının en aza indirmek için erken tanı ve tedavi imkanları geliştirilmelidir. Tüm kanserli hastalar; yaş, cinsiyet ve sosyal konumlarına bakılmaksızın yaşadıkları yerde en iyi düzeyde erken teşhis ve tedavi imkanlarına sahip olmalıdır.

2. Bakım kalitesi

Bakım kalitesi, hasta ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapsamlı bir yaklaşımın sonucu olmalıdır. Bakım kalitesi, hasta ve ailelerinin yaşam kalitelerini iyileştirmeli, kaynakların daha etkin kullanımını sağlanmalıdır.

3. Hastalarla sağlık çalışanları arasındaki ilişkiler

İlişkiler, karşılıklı saygı ve güven içinde geliştirilmelidir. İlişkiler görev ve sorumluluklarla bağlantılı haklar temelinde tanımlanmalıdır.

4. Hastanın bilgilendirilmesi

Hastalar ve ailelerinin; hastalığı en iyi şekilde anlaması ve başa çıkabilmesi, üzüntü ve streslerinin azaltılması için bilgiye ulaşımları desteklenmelidir. Bilgi sağlık çalışanlarından alınabileceği gibi, internet, dergi, televizyon vb. dış kaynaklardan ve kanser derneklerinden alınabilir.

5. Hastalar ve yakınlarına psikolojik destek sağlanması

Hastalar ve yakınlarının; tanı, tedavi ve tedavi sonrası süreçlere uyumları için duygusal ihtiyaçlarının karşılanmasında psikolojik desteğin sağlanması esastır.
Duygusal destek de önemlidir.

6. Sosyal ve maddi destek

Hastaya ve ailesine, kanserin doğrudan ya da dolaylı olarak getireceği ek yükleri önleyecek şekilde sosyal ve maddi destek sağlanması olanakları geliştirilmelidir.
Bakım sunanların ihtiyaçları da önemlidir.

7. Rehabilitasyon

Hastalara tedavi sırasında ve sonrasında rehabilitasyon hizmeti sunulmalıdır. Bu, daha iyi bir yaşam kalitesi, duygusal iyilik hali ve sağlığın yeniden kazanılmasını sağlayacaktır. Rehabilitasyon, kapsamlı (fiziksel, sosyal, mesleksel, psikolojik ve ruhsal rehabilitasyon) ve multidisipliner bir yaklaşım gerektirir.

8. Palyatif (rahatlatıcı) Tedavi

Yaşamın son günlerinde sorunların en aza indirilmesi, hastaya ve ailesine desteğin iyileştirilmesi için palyatif tedavi ve bakımın sağlanması ve ulaşılabilirliği geliştirilmelidir.

9. Hasta savunuculuğu

Hasta savunucuğu, hastaların sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarıyla ortaklığını ve aktif katılımcılıklarını güçlendirmelidir. Bu, olabilecek en iyi tedavi ve sonucun alınmasına yardım edecektir. Hasta savunuculuğu aynı zamanda, hizmetlerin planlanması ve geliştirilmesinde hastaların rolünü de dikkate almalıdır.

*Avrupa Kanser Ligi (European Cancer Leagues) Hasta ve Sağlık Çalışanlarının Hak ve Sorumlulukları Ağı tarafından hazırlanan ve 16 Ekim 2004 tarihinde Atina'da kabul edilen bu metin Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezince dilimize çevrilmiştir.